Bokföring Täby

Borgar för din trygghet

Om oss

Vi tar uppdrag som innebär att vi sköter hela eller delar av er ekonomi. Vi sköter allt, från löpande redovisning till betalning av leverantörsskulder, fakturering och upprättande av skattedeklarationer. Med mera.

En av våra främsta fördelar är vårt onlinebaserade program. Med hjälp av det kan ditt företag ha konstant tillgång till siffrorna i realtid. Ni kan när ni vill ta del av resultatrapporter, balansrapporter, in- och utbetalningar. Ni kan i detta system även titta på inskannade bokföringsunderlag och leverantörsfakturor.

Bland våra anställda finns stor erfarenhet och välutbildade redovisningsekonomer som har beskattningsrätt bland specialiteterna. Med vår standardiserade och kvalitetssäkrade arbetsmetodik kan vi höja våra kunders effektivitet – och i längden lönsamhet.